Theorie Acupunctuur

Theoretische achtergrond acupunctuur

 

 

Acupunctuur algemeen

Lichaamsacupunctuur is ontwikkeld vanuit de Traditionele Chinese Geneeskunde (T.C.M.). Ooracupunctuur is voor een groot deel van Franse origine. Het is mogelijk een brug te slaan tussen begrippen afkomstig uit de traditionele acupunctuur en de Westerse geneeskunde.

 

 

Neuroanatomische en neurofysiologische onderbouwing van acupunctuur

Acupunctuurpunten corresponderen met kleine zenuwbundels en zijn strategische punten met toegang tot neuroreceptoren.

 

Stimulatie van zenuwvezels via acupunctuur

Bij acupunctuur worden dikke sensibele zenuwvezels selectief gestimuleerd. De pijngeleiding wordt zo geremd door stimulatie van opioïden (gate control).

 

 

Specifieke segmentale effecten van acupunctuur

Het menselijk lichaam is ingedeeld in vele segmenten geïnnerveerd door zenuwbanen afkomstig uit de hersenstam of het ruggemerg. Een segment bestaat uit een dermatoom, myotoom, sclerotoom en viscerotoom. Deze delen van een segment zijn neuroanatomisch met elkaar verbonden en kunnen elkaar ook via het zenuwstelsel beïnvloeden. Binnen de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van dit basisprincipe, namelijk dat je via stimulatie van één van de “tomen”een corresponderend “toom” kunt beïnvloeden.

 

Resultaat: Vermindering van pijn, abnormale autonome (ook viscerale) reacties en ontspanning van spieren in het betreffende segment.

 

 

Algemene fysiologische effecten van acupunctuur

Via stimulatie van dikke zenuwvezels door acupunctuur wordt ook het signaal doorgegeven aan de hersenen. Hierbij komen centraal opioïden vrij en vervolgens ook monoamines en vindt remming van de pijngeleiding plaats via opioïden op alle niveaus van het ruggemerg. Wat belangrijk is: Opioïde peptiden en monoamines hebben een bredere werking dan alleen pijnstilling!

 

Resultaat: Algemene pijnvermindering en ontspanning, stemmingsverbetering, angstreductie en autonome (ook viscerale) effecten.

 

Afhankelijk van de puntkeuze en de stimulatietechniek kan men lokale, segmentale en algemene effecten sorteren. Acupunctuur stimuleert dus regulerende homeostatische mechanismen van het organisme, het is daardoor een veilige behandeling en kent bij zorgvuldige toepassing nauwelijks bijwerkingen en bevordert het fysiologisch herstel.

 

 

 

 

Presentatie voor huisartsen met uitleg over, achtergronden van en wetenschappelijke publicaties over acupunctuur

Copyright © 2016 liem media