NAAV

NAAV (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging)

 

Sinds 1973 bestaat de NAAV, de enige beroepsvereniging voor acupunctuur voor artsen.

De NAAV hanteert de in de beroepsgroep geldende regelgeving, zoals de KNMG-richtlijn 'niet reguliere behandelwijzen'. De kwaliteitseisen van de

beroepsvereniging zijn vergelijkbaar met die van andere medische beroepsverenigingen.

 

NAAV-arts in het MCA

  • Uw NAAV-arts is een regulier, westers opgeleide arts met ruime ervaring als medisch specialist. Daarnaast heeft zij een officieel erkende acupunctuuropleiding via de NAAV (Stichting NAAV Onderwijs) afgerond.
  • Uw NAAV-arts schoolt zich jaarlijks bij: in reguliere geneeskunde én acupunctuur.
  • De NAAV vindt dat iedere patiënt recht heeft op het beste van twee werelden. De Westerse én de traditionele Chinese geneeskunde (TCM), waar acupunctuur onderdeel van is. Acupunctuur is een aanvullende geneeskunde.
  • Een NAAV-arts stelt eerst een reguliere diagnose: u krijgt een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) en een regulier onderzoek. Daarna onderzoekt de acupunctuur-arts u met methoden uit de TCM. Vervolgens behandelt de NAAV-arts u, vaak met een combinatie van verschillende acupunctuurvormen, passend bij uw klacht en persoonlijkheid.
  • Als u dit op prijs stelt, zal uw acupunctuur-arts na behandeling verslag uitbrengen aan uw huisarts.

Copyright © 2016 liem media